Release details

2018-06-01 08:52 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 31.mai 2018 kjøpt 100 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 95,0316. Etter dette har Stiftelsen 71 429 aksjer i Veidekke.

Ansatte i Veidekke kjøpte 959 144 aksjer i Veidekke fra Stiftelsen i mai 2018, jfr. børsmelding 14. mai 2018. Disse aksjene vil bli overført fra Stiftelsen i juni 2018. Stiftelsens beholdning er vist etter denne transaksjonen.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#2196678