Release details

2019-01-31 12:07 CET
  • Print
  • Share Share
dk en

FLSmidth & Co. offentliggør årsrapport for 2018

Selskabsmeddelelse nr. 2-2018, 31. januar 2019

Solidt driftsresultat og moderat positive forventninger for 2019

Kraftigste ordreindgang i seks år

Hovedpunkter for 2018

·       Stærk ordreindgang

·       Omsætningsvækst tilbage

·       Mining leverer stærkt resultat

·       Tiltag implementeret for at forbedre lønsomheden i Cement

·       Lavt niveau af frie pengestrømme

 

"Den kraftige ordreindgang i 2018 sker på bagrund af en positiv udvikling i mineindustrien, men er også et resultat af organisationens indsats, vores position og stærke livscyklusløsninger. Samlet set skaber det et godt fundament for fremtidig vækst," siger Group CEO Thomas Schulz.

Omsætningen steg med 4% i 2018. Ordreindgangen steg med 13% på baggrund af en vækst på 24% i Mining, som især var drevet af kobberindustrien, mens Cement-forretningen var uændret. Den kraftige ordreindgang tegner godt for omsætningsvæksten i 2019.

Med en stigning på 5% udviklede EBITA sig på linje med omsætningen, og EBITA-marginen steg en smule til 8,5% fra 8,4%.

Pengestrømme fra driften blev påvirket af en signifikant negativ udvikling i ophørende aktiviteter, og de frie pengestrømme udgjorde kun DKK 100 mio.

Afkast af investeret kapital steg til 11,0% fra 10,4% i 2017 som følge af det forbedrede EBITA-resultat og en reduktion i investeret kapital.

Der foreslås et udbytte på DKK 9 pr. aktie (2018: DKK 8).

Forventninger til 2019
Forventningerne til 2019 er en nettoomsætning på DKK 19-21 mia. (2018: DKK 18.8 mia.) og en EBITA-margin på 9-10% (2018: 8.5%). Afkast af investeret kapital (ROCE) forventes at være på 12-14% (2018: 11.0%).

Den positive udvikling i mineindustrien forventes at fortsætte moderat i 2019, mens der forventes uændrede markedsvilkår i cementindustrien - med globale makroøkonomiske usikkerheder for begge brancher.

Group CEO Thomas Schulz udtaler: "Vores kunder i både cement- og mineindustrien søger konstant at forbedre produktiviteten. Som den førende leverandør af produktivitetsforbedringer er vi godt positioneret til at hjælpe dem til at opnå deres mål. Vi fører innovation og digitalisering skridtet videre, så vi kan blive en endnu stærkere samarbejdspartner. Vi bliver desuden stadig mere konkurrencedygtige, fordi vi løbende standardiserer vores produktportefølje og udnytter vores unikke kundeindsigt," udtaler Thomas Schulz.

Kontakt 

Investorer
Nicolai Mauritzen, tlf. +45 36 18 18 51, nicm@flsmidth.com

Medier
Sofie Karen Lindberg, tlf. +45 30 93 18 77, skl@flsmidth.com

 

Hovedtal for 2018

(DKK mio.) 4. kvt. 2018 4. kvt. 2017 Ændring
 (%)
2018 2017 Ændring
 (%)
Ordreindgang (brutto) 4.503 4.836 -7% 21.741 19.170 13%
- heraf serviceordrer 2.680 2.693 0% 10.907 10.710 2%
Ordreandel, serviceaktiviteter 60% 56%   50% 56%  
Ordrebeholdning 16.218 13.654 19% 16.218 13.654 19%
Omsætning 5.450 4.943 10% 18.750 18.000 4%
- heraf fra serviceaktiviteter 2.613 2.583 1% 10.208 10.473 -3%
Omsætningsandel, serviceaktiviteter 48% 52%   54% 58%  
Bruttoresultat 1.312 1.234 6% 4.693 4.597 2%
Bruttomargin 24,1% 25,0%   25,0% 25,5%  
EBITDA før engangsomkostninger 582 493 18% 1.826 1.732 5%
EBITA 511 465 10% 1.585 1.515 5%
EBITA-margin 9,4% 9,4%   8,5% 8,4%  
EBIT 419 372 13% 1.220 1.115 9%
EBIT-margin 7,7% 7,5%   6,5% 6,2%  
Periodens resultat 169 (185)   635 74 758%
CFFO 97 546 -82% 385 1.065 -64%
Frie pengestrømme 46 602 -92% 100 952 -89%
Nettoarbejdskapital 2.200 1.833 +20% 2.200 1.833 +20%
Nettorentebærende gæld (1.922) (1.545) +24% (1.922) (1.545) +24%


Der henvises til Investors på www.flsmidth.com for yderligere oplysninger.

 FLSmidth leverer bæredygtig produktivitet til den globale mine- og cementindustri. Vi leverer markedets førende løsninger inden for design, udstyr og service, som gør vores kunder i stand til at forbedre deres resultater, spare på omkostninger og reducere miljøbelastning. Vores aktiviter er globale, og vores 11.400 medarbejdere er repræsenteret i mere end 60 lande. I 2018 havde FLSmidth en omsætning på DKK 18,8 milliarder. www.flsmidth.com

 

HUG#2233020