Release details

2019-03-20 15:06 CET
  • Print
  • Share Share
se en

Aino Health AB (publ): Aino Health tecknar avtal med Attendo Finland

   

2019-03-20

Aino Health har tecknat ett avtal avseende Ainos SaaS-lösning HealthManager med Attendo Finland. Avtalets ordervärde för det första året är 800 KSEK. Avtalet löper tillsvidare. Attendo kommer att använda Ainos HealthManager för eget bruk och implementationen beräknas driftsättas senast i det tredje kvartalet 2019.

För Attendo Finland innebär tillgången till HealthManager att företaget får ett kraftfullt verktyg och en plattform för att analysera och på ett mer automatiserat sätt följa upp frånvaro.  Målet är att utveckla ett mer proaktivt arbetssätt för att minska sjukfrånvaron och öka medarbetarengagemanget.

- Vi har sedan tidigare ett samarbetsavtal med Attendo Finland. Att de nu väljer att själva implementera Aino HealthManager är det bästa betyg vår SaaS-lösning kan få. Det visar att våra tjänster väl möter höga krav, säger Jyrki Eklund, vd Aino Health AB.

För mer information:
Jyrki Eklund, vd Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221

Certified adviser
Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

HUG#2239123