Release details

2019-04-05 09:25 CEST
  • Print
  • Share Share
en

ADMICOM OYJ NELJÄNNESVUOSITULOSTIEDOTE 1.1.-31.3.2019 - Admicom jatkaa strategian mukaista kasvua, Liikevaihto +41% ja EBITDA 38%

ADMICOM OYJ NELJÄNNESVUOSITULOSTIEDOTE 1.1.-31.3.2019 - Admicom jatkaa strategian mukaista kasvua, Liikevaihto +41% ja EBITDA 38%

ADMICOM OYJ SISÄPIIRITIETO 5.4.2019 KLO 10:00

Tammi-maaliskuun 2019 yhteenveto (vertailukausi 1.1.2018 - 31.3.2018)

  • Liikevaihto oli 3 427 tuhatta euroa (2 423), kasvua +41 %.
  • Käyttökate eli EBITDA oli 1 314 tuhatta euroa (869), EBITDA-% 38 (36).
  • Liikevoitto oli 1 171 tuhatta euroa (744), Liikevoitto-% 34 (31).
  • Ensimmäisen neljänneksen tulos oli 937 tuhatta euroa (411). Vertailukauden tulosta rasittivat listautumisesta aiheutuneet kertaluontoiset rahoituskulut yhteensä 231 tuhatta euroa.
  • Nykyasiakkaiden sopimuslaskutuksen nettomuutos kasvatti +1% liikevaihtoa edellisvuodesta ja muu kasvu (40 %) tuli uusmyynnistä.
  • Ensimmäisen neljänneksen uusmyynnistä 52 % tuli keskisuuresta kokoluokasta, jakautuen talotekniikkaan 45 %, rakentamiseen 43 % ja teollisuuteen 12 %.


Avainluvut

ADMICOM-KONSERNI 1-3/2019 1-3/2018 Muutos-% 2018
Liikevaihto, 1 000 euroa 3 427 2 423 41 11 456
EBITDA, 1 000 euroa 1 314 869 51 4 796
% liikevaihdosta 38 36   42
Liikevoitto, 1 000 euroa 1 171 744 57 4 291
% liikevaihdosta 34 31   37
Katsauskauden tulos, 1 000 euroa 937 411 128  3 252
Henkilöstön lukumäärä jakson lopussa 122 102   113
Osakekohtainen tulos, euroa 0,19 0,08   0,71

Neljännesvuositulostiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomat ja FAS-muodossa.


Toimitusjohtaja Antti Seppä:

"Admicomin ensimmäisen neljänneksen kasvu sujui suunnitellusti eikä asiakastoimialojemme spekuloitu suhdannekäänne ole ainakaan toistaiseksi hidastanut uusmyyntiä. Kansallisen tulorekisterin voimaantulo sen sijaan nosti talousprosesseja tarkasteluun monissa pk-yrityksissä, mikä lisäsi kiinnostusta Adminetin automatiikkaa kohtaan. Näemme edelleen, että vuoden 2019 operatiivinen kasvumme on +30 % tahdissa, huomioiden kausiluonteinen hiljentyminen kesälomakauden ja rakennustyömaiden loppukesän luovutuskiireiden aikaan.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä nykyasiakkaiden sopimuslaskutuksen nettomuutos kasvatti +1 % liikevaihtoa edellisvuodesta ja muu kasvu (40 %) tuli uusmyynnistä. Arvioimme, että ensimmäiselle puolivuotiskaudelle ajoittuva nykyasiakkaiden vuositasauslaskutus on olennaisilta osin lähellä viime vuoden vastaavan jakson tasoa (+0,5 meur). Nykyasiakkaiden kasvun vaikutus liikevaihtoon näkyy voimakkaimmin toisella vuosineljänneksellä.

Admicomin henkilöstömäärä kasvoi 9 henkilöllä ja kannattavuus kehittyi tasaisen positiivisesti. Yhtiökokous päätti 1.2.2019 maksaa päättyneeltä 2018 tilikaudelta osinkoa helmikuussa 0,48 eur per osake ja myönsi hallitukselle osakeantivaltuutuksen (voimassa 31.1.2020) käytettäväksi henkilöstöanteihin (enintään 2% osakekannasta) sekä yritysjärjestelyihin (enintään 18% osakekannasta). Yhtiö jatkaa strategiatyötä uusien kasvulähteiden kartoittamiseksi Suomesta ja ulkomailta."


Näkymät loppuvuodelle 2019

Tilinpäätöstiedotteessa annettu ohjeistus säilyy ennallaan, eli yhtiö arvioi vuoden 2019 liikevaihdon kasvuksi yli 30 % ja kannattavuustason arvioidaan olevan 35 - 45 % EBITDA haarukassa.

Taloudellinen tiedottaminen

Yhtiö julkaisee puolivuotiskatsauksen 5.7.2019

Admicom Oyj
HALLITUS


Lisätietoja antavat:

Antti Seppä
Toimitusjohtaja
antti.seppa@admicom.fi
+358 40 575 9709

Jenni Renko
Markkinointipäällikkö
jenni.renko@admicom.fi
+358 44 332 2248

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy
puhelin: 09-6129 670Admicom Oyj

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti. Yhtiöllä on yli 120 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi

JAKELU


Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

HUG#2240865