Release details

2019-04-30 08:00 CEST
  • Print
  • Share Share
fi en

Ramirent Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019: Vakaa kehitys jatkui

Ramirent Oyj     Osavuosikatsaus           30.4.2019 klo 9.00

  
Tammi-maaliskuu 2019 lyhyesti
-     Liikevaihto 163,0 (167,5) miljoonaa euroa, laskua -2,7 % tai -0,7 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla
-     Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) 17,3 (21,2) miljoonaa euroa tai 10,6 % (12,7 %) liikevaihdosta
-     Liiketulos (EBIT) 17,1 (21,2) miljoonaa euroa tai 10,5 % (12,7 %) liikevaihdosta
-     Vertailukelpoinen tulos/osake (EPS) 0,11 (0,14) euroa
-     Tulos/osake (EPS) 0,12 (0,14) euroa
-     Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) 15,9 % (15,7 %)
-     Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) 9,4 % (15,1 %)
-     Bruttoinvestoinnit 43,3 (53,3) miljoonaa euroa
-     Rahavirta investointien jälkeen 32,0 (-13,7) miljoonaa euroa
-     Katsauskauden jälkeen Ramirent tiedotti allekirjoittaneensa sopimuksen Stavdal AB:n ostosta. Kaupan seurauksena Ramirentista tulee Ruotsin konevuokrausmarkkinoiden johtava yhtiö. Yrityskaupan arvo on noin 158 miljoonaa euroa. Kauppa arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2019 kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Ramirentin ohjeistus vuodelle 2019 muuttumaton
Ramirent arvioi, että vuonna 2019 vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) on noin vuoden 2018 tasolla.

Avainluvut (milj. EUR) 1-3/19 1-3/18 Muutos 1-12/18
Jatkuvat toiminnot        
Liikevaihto 163,0 167,5 -2,7 % 711,7
Käyttökate (EBITDA) 49,1 46,8 4,9 % 202,9
Osuus liikevaihdosta, % 30,1 % 28,0 %   28,5 %
Vertailukelp. liiketulos (EBIT) 17,3 21,2 -18,4 % 106,8
Osuus liikevaihdosta, % 10,6 % 12,7 %   15,0 %
Liiketulos (EBIT) 17,1 21,2 -19,4 % 66,9
Osuus liikevaihdosta, % 10,5 % 12,7 %   9,4 %
Vertailukelp. tulos/osake (EPS), EUR 0,11 0,14 -19,0 % 0,74
Vertailukelpoinen ROCE, % 15,9 % 15,7 %   16,8 %
Vertailukelpoinen ROE, % 26,7 % 24,6 %   26,7 %
         
Konserni sisältäen lopetetut toiminnot        
Tulos/osake (EPS), EUR 0,12 0,14 -11,1 % 0,44
ROCE, % 9,4 % 15,1 %   10,2 %
ROE, % 16,6 % 24,7 %   16,6 %
Bruttoinvestoinnit 43,3 53,3 -18,7 % 199,5
Rahavirta investointien jälkeen 32,0 -13,7 - 40,7
Sitoutunut pääoma 689,8 629,8 9,5 % 653,7
Nettovelka 423,6 351,7 20,5 % 350,6
Nettovelka/EBITDA 2,1x 1,7x 21,3 % 1,7x
Nettovelka ilman vuokrasopimusvelkaa 328,9 351,7 -6,5 % 350,6

Ramirentin toimitusjohtaja Tapio Kolunsarka:
"Ramirentin kehitys jatkui vakaana vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä huolimatta vertailukauden vahvoista luvuista. Suoriutumisemme pysyi hyvänä Norjassa, Itä-Euroopassa ja Suomessa, mutta tämä ei täysin riittänyt korvaamaan Ruotsin heikkoutta. Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) laski ja oli 17,3 (21,2) miljoonaa euroa eli 10,6 % (12,7 %) liikevaihdosta. Rahavirta investointien jälkeen kasvoi 32,0 (-13,7) miljoonaan euroon, mihin vaikuttivat Tanskan konevuokrausliiketoiminnan myynnin saaminen päätökseen sekä pienentyneet investoinnit. Vertailukelpoinen ROCE kasvoi ja oli 15,9 % (15,7 %).

Ruotsin liikevaihdon lasku johtui pääasiassa Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan myynnistä. Myös suurten projektien huomattavan korkea aktiviteetti vuoden 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä vaikutti negatiivisesti liikevaihdon kehitykseen. Konevuokrausliiketoiminnan liikevaihto laski muutaman prosentin vuosineljänneksen aikana pääosin Tukholmassa. Suunnitteilla olevien suurten projektien määrä Ruotsissa on edelleen vakaalla tasolla, ja olemme yhä optimistisia keskipitkän ja pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksista Ruotsin konevuokrausmarkkinoilla.

Liikevaihto kasvoi Suomessa voimakkaasti osittain SRV Kaluston oston ansiosta. Konevuokraus kehittyi hyvin, mutta telineliiketoiminnan kehitys heikensi kannattavuutta. Norjassa sekä liikevaihto että tuloksemme kasvoivat vahvasti ja aiemmin ilmoittamamme tehostamisohjelma on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Itä-Euroopan liiketoiminta jatkoi vakaata suoritustaan huolimatta hitaasta tammikuusta.

Saimme maaliskuussa päätökseen Tanskan konevuokrausliiketoiminnan myynnin. Myynnin jälkeen Ramirentilla on neljä liiketoimintasegmenttiä ja toimintaa yhdeksässä maassa. Lisäksi toimimme Venäjällä ja Ukrainassa puoliksi omistamamme Fortrent-yhteisyrityksen kautta.

Tiedotimme katsauskauden jälkeen ostavamme Stavdal AB:n, Ruotsissa sekä Norjassa Oslon seudulla toimivan konevuokrausyhtiön. Yrityskaupan arvo on noin 158 miljoonaa euroa, ja oston odotetaan tuovan huomattavia synergioita sekä vahvaa rahavirtaa. Sijoitamme nyt aiemmin toteutetuista yritysmyynneistä saatuja varoja uudelleen ja vahvistamme asemaamme Ruotsin konevuokrausmarkkinoilla, erityisesti Göteborgin ja Tukholman kasvavilla kaupunkialueilla.

Liiketoimintamme on vahvalla pohjalla ja meillä on hyvät mahdollisuudet parantaa suoritustamme vuonna 2019. Vahva taseemme sekä vahvistuva rahavirtamme mahdollistavat kasvun vauhdittamisen synergistisillä yritysostoilla."

Markkinoiden näkymät vuodelle 2019
Ramirentin markkinanäkymät perustuvat käytettävissä oleviin paikallisten rakennus- ja teollisuusjärjestöjen ennusteisiin konsernin toimintamaissa. Konevuokrauksen kysyntänäkymät vuodelle 2019 vaihtelevat Ramirentin markkina-alueilla. Ruotsissa markkinan odotetaan hidastuvan vuonna 2019, vaikka eri alueiden kesken odotetaan olevan eroja. Suomessa markkinaolosuhteiden odotetaan jatkuvan vakaana. Norjassa, Baltiassa, Puolassa, Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa markkinaolosuhteiden odotetaan pysyvän suotuisina.

Webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi analyytikoille ja lehdistölle
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään tiistaina 30.4.2019 klo 10.30 suorana webcastina osoitteessa www.ramirent.com yhdistettynä puhelinkonferenssiin. Tilaisuutta isännöivät toimitusjohtaja Tapio Kolunsarka ja talousjohtaja Jukka Havia. Puhelinkonferenssinumerot ovat FI: 0800 523 163, UK: +44 333 300 0804, SE: +46 856 642 651, US: +1 631 913 1422. Muiden maiden puhelinnumerot löytyvät täältä. Puhelinkonferenssin osallistujatunnus on 29367100#. Webcast ja puhelinkonferenssin nauhoitus ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla www.ramirent.com myöhemmin samana päivänä.

Kalenteri 2019
Ramirent noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tilinpäätöksen, puolivuosikatsauksen ja osavuosikatsausten julkistamista.

Puolivuosikatsaus 2019                                       31.7.2019 klo 9.00
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2019              30.10.2019 klo 9.00

Tämän pörssitiedotteen taloudellisia tietoja ei ole tilintarkastettu.

Lisätietoja:
Jukka Havia, talousjohtaja, Ramirent Oyj
puh: 050 355 3757, jukka.havia@ramirent.com

Ramirent on johtava palveluyritys, joka vuokraa koneita rakentamiseen ja muulle teollisuudelle. Autamme asiakkaitamme työskentelemään turvallisesti ja tehokkaasti vuokraamalla juuri heille sopivia koneita sekä palvelemalla sujuvasti ja positiivisella asenteella. Ramirentissä on 2 800 työntekijää yhteensä 292 konevuokraamossa yhdeksässä Pohjois- ja Itä-Euroopan maassa. Vuonna 2018 Ramirent-konsernin liikevaihto oli 712 miljoonaa euroa. Ramirent on noteerattu Nasdaq Helsingissä (RAMI). Ramirent - Gear Up. Konevuokraamo palveluksessasi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ramirent.com

HUG#2242974