Release details

2019-05-02 11:59 CEST
  • Print
  • Share Share
dk en

Delårsrapport for FLSmidth & Co. Group for 1. januar - 31. marts 2019

Selskabsmeddelelse nr. 6-2019, 2. maj 2019

Stor ordreindgang og ordrebog - beskeden omsætningsvækst

Hovedpunkter for 1. kvartal 2019

  • Ordreindgangen steg med 12% i forhold til 1. kvartal 2018
  • Største ordrebeholdning siden 2013
  • Lille stigning i omsætning i forhold til 1. kvartal 2018
  • Lavere lønsomhed på grund af Cement
  • Positive frie pengestrømme
  • Fortsat positive udsigter for Mining og uændrede for Cement
  • Forventningerne til helåret fastholdes

FLSmidths ordreindgang i 1. kvartal 2019 på DKK 5,6 mia. inkluderede to store cementordrer fra Paraguay og Vietnam. Ordrebeholdningen steg til DKK 17,8 mia. - det højeste niveau siden 2013 - i forhold til DKK 13,9 mia. på samme tidspunkt sidste år.

Group CEO Thomas Schulz udtaler: "Ordreindgangen og ordrebeholdningen afspejler FLSmidths konkurrencedygtighed. Når vi modtager en ny ordre, sker det fordi kunden nøje har udvalgt os til at levere og installere nødvendigt udstyr eller udføre vigtige serviceydelser for at styrke produktiviteten. Den stærke ordreindgang giver os mulighed for yderligere at styrke både omsætningen og lønsomheden i 2019 og fremadrettet."

Omsætningen udgjorde DKK 4,4 mia. i 1. kvartal (DKK 4,2 mia. i 1. kvartal 2018). Bruttomarginen faldt til 24,5% i forhold til 25,4% i 1. kvartal 2018 og var især i Cement negativt påvirket af forretningsmikset. EBITA-marginen udgjorde dermed 7,1% i 1. kvartal mod 8,1% i 1. kvartal sidste år.

Koncernens afkast af investeret kapital (ROCE) steg til 10,8% i 1. kvartal 2019 fra 10,4% i 1. kvartal 2018. Egenkapitalandelen var ved udgangen af 1. kvartal 35,7%, hvilket var et pænt stykke over målsætningen på 30%, og den finansielle gearing (nettorentebærende gæld/EBITDA) var 1,1.

Forventninger til 2019 fastholdes
Ledelsen fastholder resultatforventningerne til helåret. For 2019 forventes således en omsætning på DKK 19-21 mia. (2018: DKK 18,8 mia.) og en EBITA-margin på 9-10% - en forventet stigning i forhold til 8,5% i 2018. Afkast af investeret kapital forventes at være på 12-14% (2018: 11%). Omsætningen og indtjeningen forventes at stige i resten af 2019 som følge af højere omsætning, særligt i Mining, og øget lønsomhed i Cement.

Om forventningerne udtaler Thomas Schulz: "Forventningerne for Mining er fortsat positive, mens der for Cement forventes et forsat konkurrencepræget marked. Vi arbejder konstant på at optimere vores forretningsmuligheder med målrettede tiltag inden for digitalisering og bæredygtighed. Det gør os i stand til hele tiden at udvikle vores serviceydelser og produkter samt øge effektiviteten internt i koncernen. Vores rolle er at støtte vores kunder i deres bestræbelser på at øge produktiviteten."

Den fulde delårsrapport for 1. kvartal 2019 kan læses her

Kontakt

Investorer
Nicolai Mauritzen, tlf. +45 36 18 18 51, nicm@flsmidth.com 

Medier
Sofie Karen Lindberg, tlf. +45 30 93 18 77, skl@flsmidth.com

Nøgletal 1. kvartal 2019

DKK mio. 1. kvt. 2019 1. kvt. 2018 Ændring
 (%)
Ordreindgang (brutto) 5.640 5.018 12%
- heraf serviceordrer 2.648 2.885 -8%
Ordreandel, serviceaktiviteter 47% 57%  
Ordrebeholdning 17.824 13.874 28%
Omsætning 4.416 4.235 4%
- heraf fra serviceaktiviteter 2.414 2.507 -4%
Omsætningsandel, serviceaktiviteter 55% 59%  
Bruttoresultat 1.081 1.074 1%
Bruttomargin 24,5% 25,4%  
EBITDA før engangsomkostninger 395 396 0%
EBITA 312 343 -9%
EBITA-margin 7,1% 8,1%  
EBIT 218 248 -12%
EBIT-margin 4,9% 5,9%  
Periodens resultat 136 136 0%
CFFO 234 343  
Frie pengestrømme 149 301  
Nettoarbejdskapital 2.207 1.590  
Nettorentebærende gæld 2.059 1.167  

Der henvises til Investor Room på www.flsmidth.com for yderligere oplysninger

FLSmidth leverer bæredygtig produktivitet til den globale mine- og cementindustri. Som markedsledende leverandør af design, udstyr og serviceløsninger skaber FLSmidth resultatforbedringer og omkostningsbesparelser og sikrer samtidig en reduceret miljøbelastning for sine kunder. FLSmidth har aktiviteter over hele verden, og selskabet er med sine 11.400 medarbejdere til stede i mere end 60 lande. FLSmidth omsatte i 2018 for DKK 18,8 mia. www.flsmidth.com.

HUG#2243319