Company details

GC Rieber Shipping

  • Print
  • Share Share
no en
GC Rieber Shipping utvikler, eier og opererer avanserte, flerfunksjonelle spesialskip for definerte markeder innen offshore subsea, marin seismikk og isgående forskning og forsyning. Konsernet har ni egne skip og har fire nybygg for levering i 2008/09